საიტის ანალიზი

საიტის ანალიზი

საიტის ანალიზი — არის საიტის სემანტიკური ბირთვის რუქის შედგენა (ყველაზე პოპულარული საკვანძო კითხვარების სია თემატიკის მიხედვით).

რაც გულისხმობს:

საიტის გვერდების კონტენტის შესწავლას, ტექსტის რუქის შედგენა საკვანძო სიტყვებისა და ფრაზების გამოსავლენად, რომლებიც რესერსზეა განთავსებული, საკვანძო კითხვარების მიზნობრივი მომხმარებლების მოთხოვნებთან შესაბამისობის ანალიზი. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად შემუშავდება აქტუალური საკვანძო სიტყვებისა და ფრაზების სია, მიზნობრივი მომხმარებლების მოთხოვნების გათვალისწინებით; ასევე პროგნოზირდება საიტის დამთვალიერებელთა პოტენციური ზრდის რაოდენობა, რომელიც მიიღწევა საიტის ვებ პოპულარიზაცია / წინ წაწევის შემთხვევაში.