საიტების მხარდაჭერა

თქვენი საიტი უნდა იყოს მუდმივად მომუშავე,აქტუალური და განახლებული?

საიტების მხარდაჭერა

ე.ი. თქვენი საიტისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია პროფესიონალური მოვლა და მხარდაჭერა.
ისევე როგორც ყველაფერს,საიტსაც ჭირდება მოვლა და მხარდაჭერა.ხოლო პროფესიონალური მხარდაჭერა კი ყოველთვის უფრო მომგებიანი და უსაფრთხოა.
დროდადრო ყველა საიტს,როგორც მინიმუ ჭირდება მოძველებული ინფორმაციის წაშლა,ახალი ამბებისა და ტექსტების განახლება,ხოლო თუ კომპანია წარმატებული და თანამედროვეა ე.ი. იგი დინამიურიცაა.ასეთი კომპანიის საიტი კი მოითხოვს უფრო ხშირ და რეგულარულ მომსახურებას.ხოლო თუ თქვენ გაქვთ ინტერნეტ-მაღაზია,მაშინ იგი მოითხოვს მუდმივ, ყოველდღიურ ან ყოველკვირეულ მხარდაჭერას.
დღეისათვის საიტების მხარდაჭერის აუცილებლობა არანაირ ეჭვებს აღარ იწვევს.

რა პრობლემების მოგვარებას ვპირდებით ჩვენს კლიენტებს,რომლებსაც ვუწევთ საიტების მხარდჭერასთან დაკავშირებულ მომსახურებას?

რა არის ჩვენი ხედვა?

  • საიტზე არსებულ ინფორმაციაზე მუშაობა(როგორც ტექსტები,ასევე იმიჯები,ფოტოები):მოძველებული ინფორმაციის წაშლა,ახლით მისი შეცვლა,საიტის შევსება ახალი და აქტუალური ინფორმაციით.ინტერნეტ-მაღაზიებისთვის ვანხორციელებთ მამსახურების სრულ პაკეტს განახლებაზე,შეცვლაზე,წაშლაზე და ჩატვირთვაზე აბსოლუტურად ყველა ინფორმაციის,მათ შორის ინფორმაციის კატალოგებისთვისაც(საქონელი,ფასები,აღწეილობა).
  • ვანხორციელებთ ტექსტების დაწერასთან დაკავშირებულ ყველანაირ სამუშაოს- კოპირაითინგი,რერაითინგი,საქონლისა და/ან მომსახურების აღწერილობის შექმნა.
  • საჭიროების შემთხვევაში,ჩვენ ვიღებთ ჩვენს თავზე დომენისა და ჰოსტინგის მოქმედების ვადების კონტროლს.
  • ვამუშავებთ იმიჯებსა და ფოტოებს,რომლებიც უნდა განთავსდეს საიტზე.
  • საჭიროების შემთხვევაში ვარჩევთ იმიჯებსა და/ან ფოტოებს.
  • საქონლის ჩატვირთვა და განახლება სხვა და სხვა ფორმატებიდან.
  • ვანხორციელებთ საიტის ყოველმხრივ ტექნიკურ მხარდაჭერას-შეცდომების გამოვლინებიდან ახალ პროგრამირებამდე.
  • დიაგნოზტიკა და საიტების ვირუსებიდან გაწმენდა.
  • საიტის ჯგუფური გამოყენების შემთხვევაში ვამუშავებთ სიტის უსაფრთხოდ გამოყენების რეგლამენტს.

ერთი სიტყვით,ჩვენ ვიღებთ ჩვენზე, ჩვენი კლიენტების საიტების მხარდაჭერის საზრუნავს!