საფირმო სტილი | ლოგოტიპი | ლოგოტიპის შექმნა

საფირმო სტილი | ლოგოტიპი | ლოგოტიპის შექმნა

ლოგოტიპის შექმნა, როგორც წესი, წარმოადგენს კომპანიის სრული ან შემოკლებული დასახელების გამოსახულების შექმნა, სურათის ან წარწერის სახით, რომელიც შემდგომში გახდება ამ კომპანიის საფირმო სტილის ძირითადი საფუძველი.

დამზადება ლოგოტიპის — ძირითადი მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ მივიპყროთ მიზნობრივი აუდიტორიის ყურადღება და კომპანიის სახელწოდება გავხადოთ ცნობადი მისი პროდუქციის და/ან მომსახურების პოტენციურ მომხმარებელთათვის. კომპანიის ლოგოტიპის და საერთოდ საფირმო სტილის შექმნა და დამზადება — მნიშვნელოვანი მომენტია, ამიტომ აუცლებელია მას დავუთმოთ მაქსიმალურად შესაძლებელი დრო და ყურადღება.

ლოგოტიპის შექმნა

ლოგოტიპის შექმნა და შემუშავება ჩვენს დიზაინ სტუდიაში ითვალისწინებს კომპანიის ლოგოტიპის დიზაინ-მაკეტის რამოდენიმე ვარიანტის დამზადებას. მაკეტები წარედგინება დამკვეთს და კლიენტი ირჩევს მისთვის სასურველ ვარიანტს, რომელსაც შემდგომში ჩვენ ბოლომდე დავამუშავებთ. მუშაობის ასეთი პრინციპით ჩვენ ვაღწევთ მაქსიმალურად სასურველი შედეგის მიღწევას.
ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ეფექტურად მომუშავე საფირმო სტილი და დავამზადოთ საუკეთესო ლოგოტიპი.

საფირმო სტილი, ლოგოტიპი, ლოგოტიპის შექმნა

ლოგოტიპის შექმნა, როგორც წესი, წარმოადგენს კომპანიის სრული ან შემოკლებული დასახელების გამოსახულების შექმნა, სურათის ან წარწერის სახით, რომელიც შემდგომში გახდება ამ კომპანიის საფირმო სტილის ძირითადი საფუძველი.