ლოგოტიპი

ლოგოტიპის შექმნა და შემუშავება ჩვენს დიზაინ სტუდიაში ითვალისწინებს კომპანიის ლოგოტიპის დიზაინ-მაკეტის რამოდენიმე ვარიანტის დამზადებას. მაკეტები წარედგინება დამკვეთს და კლიენტი ირჩევს მისთვის სასურველ ვარიანტს, რომელსაც შემდგომში ჩვენ ბოლომდე დავამუშავებთ. მუშაობის ასეთი პრინციპით ჩვენ ვაღწევთ მაქსიმალურად სასურველი შედეგის მიღწევას.
ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ეფექტურად მომუშავე საფირმო სტილი და დავამზადოთ საუკეთესო ლოგოტიპი.

Leave a Reply