კონკურენტების ანალიზი

კონკურენტების ანალიზი

კონკურენტების ანალიზი — არის საძიებო სისტემებში კონკურენტული გარემოს მარკეტინგული შესწავლა სემანტიკური ბირთვის მიხედვით, რომელიც გამოვლინდა საიტის ანალიზის შედეგად.

კონკურენტული გარემოს შესახებ სრული სურათი საშუალებას გვაძლევს ჩამოვაყალიბოთ იმ ღონისძიებათა კომპლექსი, რომელიც მიგვიყვანს დადებით რეზულტატებამდე საიტის განვითრებისა და საძიებო სისტემებში წამყვან პოზიციებზე დამკვიდრების საქმეში.

კონკურენტების ანალიზი

ანალიზი