ჩვენს შესახებ

ჩვენი გუნდი და ჩვენი მუშაობის სტილი

ჩვენი გუნდი

ალბათ ყველა ბიზნესის უმთავრესი შემადგენელი ნაწილია — გუნდი! მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ ავტომატიზირებას ჩვენს საქმიანობაში, უმთავრეს შემადგენლ ნაწილს ჩვენს ბიზნესში შეადგენს ის გუნდი, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად ვანვითარებთ.
ჩვენ ვვითარდებით ისევე სწრაფად, როგორც ჩვენი საქმიანობის სფერო. შესაბამისად ჩვენი პერსონალი ვითარდება ჩვენთან ერთად.
ჩვენს გუნდში ახალი თანამშრომლის მიღებისას ჩვენ პირველრიგში ყურადგებას ვამახვილებთ — მის პიროვნულ თვისებებზე, მის ენერგეტიკაზე, მის მოტივაციაზე და მხოლოდ შემდეგ მის განათლებასა და გამოცდილებაზე.

ჩვენი უმთავრესი უპირატესობაა კლიენტზე ორიენტირება. ჩვენი მიზანია- ჩვენი კლიენტების განვითარება და წარმატება. ჩვენ ვუადვილებთ ჩვენს კლიენტებს ინტერნეტ სფეროში მუშაობას, ვეხმარებით მათ განვითარებაში, მუდმივად ცვლადი ბაზრის პირობებში.
რაც შეეხება ჩვენი მუშაობის სტილს, იგი არის ღია, გულახდილი, თანამედროვე, პატიოსანი, დინამიური, აქტიური და პოზიტიური.
ჩვენი გუნდის შესაბამისი შერჩევა და განვითარება, საშუალებას გვაძლევს შევინარჩუნოთ ის თვისებები, რომლებიც უმნიშვნელოვანესია ჩვენი კომპანიისთვის.

1000
კლიენტები
1000
ოპტიმიზირებული საიტები
0%
კმაყოფილება
0
მომსახურება

ჩვენთან საიმედოა

საიტები დღეს-არის ერთერთი ძირითადი ბიზნეს-ინსტრუმენტი ჩვენი კლიენტებისთვის. საიტის შექმნისას, მისი პოპულარიზაციისა და მხარდაჭერისას, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ კლიენტს შეეძლოს ნდობა გამოუხატოს იმ კომპანიას ვინც შეასრულებს მისთვის ამ ტიპის მომსახურებას. თქვენი მიზნები და ამოცანები გახდება ჩვენი საერთო მიზნებად და ამოცანებად ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობის განმავლობაში. ჩვენი სახით თქვენ გეყოლებათ მტკიცე დასაყრდენი ინერნეტ სამყაროში. კლიენტები, რომლებსაც ჩვენ უწვთ კომპლექსურ მომსახურებას, შეუძლიათ იყვნენ დარწმუნებული იმაში, რომ ჩვენ არ ვიმუშავებთ მათ კონკურენტებთან. ეს ჩვენი პრინციპია — ჩვენ არ ვაფორმეთ გრძელვადიან კომპლექსურ ხელშეკრულებას ორ კლიენტთან ერთი კონკურენტული გარემოდან.

Page Optimization

 • Internal Link Structuring
 • HTML Code Cleanup
 • Website Content Writing
 • Content Optimization

Internal Site Audit

 • Internal Link Structuring
 • HTML Code Cleanup
 • Website Content Writing
 • Content Optimization

Content Marketing

 • Internal Link Structuring
 • HTML Code Cleanup
 • Website Content Writing
 • Content Optimization

Technical SEO

 • Internal Link Structuring
 • HTML Code Cleanup
 • Website Content Writing
 • Content Optimization