599-79-39-47

რეკლამა "facebooke"-ში

რეკლამა "facebooke"-ში

აქტიური ინტერნეტ მომხმარებლების უმრავლესობა დიდ დროს ატარებს სხვადასხვა სოციალურ ქსელში. დღეისათვის მსოფლიოში ასობით სოციალური ქსელია, მაგრამ ყველაზე მეტი(დაახლ. 2 მლრდ.) მომხმარებელი ყავს "facebook"-ს. საქართველოს, ინტერნეტში ჩართული მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა "Facebook"-ის აქტიური მომხმარებელია. "facebook"-ის მომხმარებლებს მარტივად და სწრაფად შეუძლიათ დაამყარონ ერთმანეთთან არა მხოლოდ პირადი, არამედ ბიზნეს ურთიერთობა. "facebook"-ი თანაბარ შესაძლებლობებს აძლევს როგორც მცირე მეწარმეებს, ასევე მსხვილ კომპანიებს, რომ მათ უმარტივესად შეძლონ საკუთარი პროდუქცია თუ მომსახურება გააცნონ დიდ აუდიტორიას, ამიტომაც რეკლამა "Facebook"-ში ინტერნეტ რეკლამის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა.